Contoh Proposal Bantuan Dana untuk Kesenian Daerah seperti, Gambus, Hadrah dllisi dengan kop lembaga anda

SURAT PERNYATAAN

       I.            Nama               :
TTL                 :
Jabatan            : Ketua
Alamat            :
No telp /HP     :
    II.            Nama               :
TTL                 :
Jabatan            :
Alamat            : Desa Puding Gang Lungek Besar kec Puding Besar Bangka
No telp /HP     : 
Berkenan dengan bantuan yang kami terima dari pemerintah Propinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Dambus Sinar Harapan untuk keperluan alat-alat musik.
Dengan ini menyatakan kesanggupan :
1.      Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana bantuan sosial yang kami terima dengan sebaik-baiknya.
2.      Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berikut bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Gubernur Kepulaun Bangka Belitung Melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tembusan kepada Biro Kesejahteraan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Bawah 06-06-2011

Yang Menyatakan                               Yang MenyatakanBolan Anak Jalanan                                            Hartojo
                                       Ketua                                                            Sekretaris
halaman ke 2

Kop Surat

SURAT PERNYATAAN

       I.            Nama               : Ahmad Bin Ayit
TTL                 : Puding Besar, /10-05-1958
Jabatan            : Ketua  
Alamat            : Desa Puding Besar Gang Lungek kec Puding Besar Bangka
No telp /HP     :

    II.            Nama               :Parto
TTL                 : Labu 01-05-1965
Jabatan            : Sekretaris
Alamat            : Desa Barat sawah kecamatan Jombang
No telp /HP     : 

Menyatakan tidak terjadi konflik atau perselisihan internal didalam kepengurusan organisasi.
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Puding Besar 06-06-2011

       Yang Menyatakan                                    Yang Menyatakan Joko widowono so. Mps                                  parto
                 Ketua                                                Sekretaris
Share on Google Plus

About Gho Far

Abdul Azizul Ghoffar hanyalah seorang yang merindukan kasih sayang Tuhan, dan mengaplikasikan rasa rindu itu dengan berbagi walau hanya dengan kopy paste :D
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment